Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της PcTuners και προστατεύεται από το νόμο για κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο και γενικά η χρήση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της PcTuners.

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του www.pctuners.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) καθώς και της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος σχετικών νομικών ρυθμίσεων. Αυτών δοθέντων, οποιαδήποτε μέλλουσα σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση το www.pctuners.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και μέλλον νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να απέχει από την χρήση των παρεχόμενων από το www.pctuners.gr υπηρεσιών.

Η παρούσα ιστοσελίδα www.pctuners.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Η ιστοσελίδα www.pctuners.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το www.pctuners.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Το www.pctuners.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Αυτός ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την ανώνυμη συλλογή στατιστικών χρήσης μέσω της υπηρεσίας στατιστικών “Google Analytics”. Η υπηρεσία χρησιμοποιείται για να προβάλει στον ιδιοκτήτη της PcTuners αναφορές σχετικά με τη λειτουργία και την επισκεψιμότητά του, χωρίς όμως να αποκαλύπτει στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των επισκεπτών. Η υπηρεσία “Google Analytics” χρησιμοποιεί “cookies” για να ανιχνεύει τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών με την ιστοσελίδα μας και μας επιτρέπει να βλέπουμε στατιστικά για το πως οι χρήστες τη βρίσκουν και τη χρησιμοποιούν.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας. Παρ’ όλα αυτά, τα κείμενα και οι εικόνες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη και για το λόγο αυτό παρέχονται «ως έχουν» και σε καμιά περίπτωση δε δεσμεύουν την PcTuners.
Σε καμία περίπτωση η PcTuners δεν ευθύνεται για καμία ειδική, έμμεση, ή πιθανή βλάβη, ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε σε περίπτωση συμβολαίου, από αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που προκύπτει από αυτή ή σε σχέση με τη χρήση ή την εκτέλεση του λογισμικού, των κειμένων, της παροχής ή την αποτυχία παροχής υπηρεσιών, ή πληροφοριών διαθέσιμων από αυτή την ιστοσελίδα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (links)

Η εταιρία PcTunersδεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη ή χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στους υπεύθυνους των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.