ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

Χρειαζεται συντηρηση η επισκευη

Η αργή λειτουργία του υπολογιστή μπορεί να οφείλεται στην κακή χρήση ή σε προβληματικό Hardware(Συνήθως σκληρό δίσκο).Ο Τεχνικός εντοπίζει το πρόβλημα από τον διαγνωστικό έλεγχο και προχωράει στην επισκευή. Πιθανές επισκευές είναι οι παρακάτω.

Συντήρηση υπολογιστή €20 1 Ώρα
Format €30 >1 Ώρα
Αντικατάσταση Δίσκου + Format ~€60* >1 Ώρα

*Το κόστος του ανταλλακτικού αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ VGA Η ΣΤΗΝ M/B

Αν ο υπολογιστής εμφανίζει το μύνημα “Δεν εντοπίστηκε σήμα” η εμφανίζει μάυρη οθόνη τότε το πρόβλημα εντοπίζεται στην Μητρική Πλακέτα ή στην κάρτα γραφικών.Ο Τεχνικός πρέπει να προχωρήσει σε αντικατάσταση για να λύσει το πρόβλημα.Πιθανές επισκευές:

Αλλαγή κάρτας γραφικών(Εργασία) €20* <1 Ώρα
Αλλαγή μητρικής πλακέτας(Εργασία) €30* 1 Ώρα
Επισκευή Κάρτας γραφικών €50 Παραλαβή

*Το κόστος του ανταλλακτικού αλλάζει αναλόγως με τις προδιαγραφές του υπολογιστή και τις ανάγκες του χρήστη.

Καθαρισμοs BROWSERS και ρυθμισεις INTERNET

Αν ο υπολογιστής σας εμφανίζει διαφιμήσεις και “POP UPS” παράθυρα είτε όταν περιηγήστε στο internet είτε στο Λειτουργικό τότε χρειάζεται καθαρισμό Browser και επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.Παρακάτω είναι οι πιθανές επισκευές:
Καθαρισμός Browser και Windows. €20 1 Ώρα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Η ΣΕ ΜΗΤΡΙΚΗ (Desktop)

Εαν ο υπολογιστής είναι “Νεκρός” δηλαδή δεν ανάβει κάποιο Led η ανάβει και σβήνει τότε το πρόβλημα εντοπίζεται στην τροφοδοσία του ή σε κάποιο ηλεκτρονικό πρόβλημα της μητρικής.Παρακάτω είναι πιθανές επισκευές.

Αλλαγή τροφοδοτικού Desktop(Εργασία) €20* <1 Ώρα
Αλλαγή μητρικής Desktop(Εργασία) €30* 1 Ώρα
Reset Μητρικής €20 <1 Ώρα

*Το κόστος του ανταλλακτικού αλλάζει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπολογιστή.

ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ(Desktop)

Εαν ο υπολογιστής κάνει θόρυβο η ζεσταίνεται τότε χρειάζεται εσωτερικό καθαρισμό η αλλαγή ανεμιστήρα.Παρακάτω είναι πιθανές επισκευές.

Εσωτερικός καθαρισμός και αλλαγή θερμαγώγιμης πάστας €25 1 Ώρα
Αλλαγή ανεμιστήρα η ψύχτρας + Καθαρισμός(Εργασία) €25* 1 Ώρα
Αλλαγή τροφοδοτικού λόγο φθοράς ανεμιστήρα(Εργασία) €20* 1 Ώρα

*Το κόστος του ανταλλακτικού αλλάζει ανάλογα με τις προδιαγραφές του υπολογιστή.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Αν ο υπολογιστής δεν εντοπίζει το δίκτυο ή δε συνδέεται στο Internet τότε το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται είτε στην κάρτα δικτύου είτε στο λειτουργικό σύστημα.Πιθανές επισκευές είναι οι παρακάτω.
Αντικατάσταση κάρτας δικτύου(Εργασία) €20* <1 Ώρα
Επανεγκατάσταση οδηγών κάρτας δικτύου. €20 <1 Ώρα
Επισκευή προβλημάτων λειτουργικού. €20 1 Ώρα

*Το κόστος του ανταλλακτικού αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ BIOS Η ΣΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ

Εάν ο υπολογιστής κολλάει στην αρχική οθόνη “POST SCREEN” ή βγάζει κάποιο error με το που ανοίγει τότε είτε η μητρική έχει λάθος ρυθμίσεις BIOS είτε ο σκληρός δίσκος παρουσιάζει πρόβλημα.Πιθανές επισκευές είναι οι παρακάτω.
Reset μητρικής και ρύθμιση BIOS €20 <1 Ώρα
Αντικατάσταση σκληρού δίσκου και Εγκατάσταση Windows(Εργασία) €30* >2Ώρες

*Το κόστος του ανταλλακτικού αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ HARDWARE

Εαν ο υπολογιστής εμφανίζει ΜΠΛΕ ΟΘΟΝΗ γνωστή και ώς “Blue Screen Of Death” τότε ο υπολογιστής είτε έχει πρόβλημα σε hardware(HDD,RAM,MB) είτε πρόβλημα στο λειτουργικό σύστημα.Ο τεχνικός τρέχει κάποιο διαγνωστικό ώστε να εντωπίσει την βλάβη και προχωράει στην επισκευή.Πιθανές επισκευές είναι οι παρακάτω.

Format €30 >1 Ώρα
Αντικατάσταση δίσκου+Format(Εργασία) €30* >1 Ώρα
Αντικατάσταση μνήμης RAM(Εργασία) €20* <1 Ώρα

*Το κόστος αλλάζει ανάλογα με τις προδιαγραφές του υπολογιστή και τις ανάγκες του πελάτη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Η ΣΕ ΜΗΤΡΙΚΗ (Laptop)

Εαν το Laptop είναι “Νεκρό” δηλαδή δεν ανάβει κάποιο Led η ανάβει και σβήνει τότε το πρόβλημα εντοπίζεται στην τροφοδοσία του ή σε κάποιο ηλεκτρονικό πρόβλημα της μητρικής.Παρακάτω είναι πιθανές επισκευές.

Αλλαγή κυκλώματος τροφοδοσίας ή καλωδιοταινίας €30* <1 Ώρα
Αλλαγή μητρικής Laptop(Εργασία) €50* 1 Ώρα
Reset Μητρικής €20 <1 Ώρα

*Το κόστος του ανταλλακτικού αλλάζει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπολογιστή.

ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ(Laptop)

Εαν το Laptop σας κάνει θόρυβο η ζεσταίνεται τότε χρειάζεται εσωτερικό καθαρισμό η αλλαγή ανεμιστήρα.Παρακάτω είναι πιθανές επισκευές.

Εσωτερικός καθαρισμός και αλλαγή θερμαγώγιμης πάστας €25 >1 Ώρα
Αλλαγή ανεμιστήρα + Καθαρισμός(Εργασία) €25* >1 Ώρα

*Το κόστος του ανταλλακτικού αλλάζει ανάλογα με τις προδιαγραφές του υπολογιστή.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ VGA Η ΣΤΗΝ M/B (LAPTOP)

Αν το Laptop σας ανάβει άλλα εμφανίζει μάυρη οθόνη τότε το πρόβλημα εντοπίζεται στην Μητρική Πλακέτα ή στην κάρτα γραφικών.Ο Τεχνικός πρέπει να προχωρήσει σε επισκευή ή αντικατάσταση για να λύσει το πρόβλημα.Πιθανές επισκευές:

Επισκευή Κάρτας γραφικών €50 Παραλαβή
Επισκευή Μητρικής €50 Παραλαβή

Service Pc
Οικονομικές Επισκευές Υπολογιστών άμεσα στον χώρο σας από εξειδικευμένους τεχνικούς.Επισκευή υπολογιστή για βελτιωμένη και γρήγορη λειτουργία.Κάντε τον υπολογιστή σας γρήγορο σαν να αγοράζετε καινούριο.
Service Laptop
Οικονομικές Επισκευές Laptop άμεσα στον χώρο σας από εξειδικευμένους τεχνικούς.Επισκευή laptop για βελτιωμένη και γρήγορη λειτουργία.Κάντε τον υπολογιστή σας γρήγορο σαν να αγοράζετε καινούριο.
Extra Υπηρεσίες
Μερικές από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας.
Υπηρεσίες Cloud

Αναλαμβάνουμε Εγκατάσταση Cloud για ανάγκες γραφείων με σκοπό την απομακρυσμένη πρόσβαση και την προστασία αρχείων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD

Γονικός Έλεγχος

Εξασφαλίστε την προστασία των παιδιών σας απο επικίνδυνες δραστηριότητες στο διαδίκτυο.

PARENTAL CONTROL

Ασύρματα Δίκτυα

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις ασύρματων δικτύων για επέκταση σε ορόφους η έκταση του σήματος WIFI.

WIRELESS REPEATERS

Ανάκτηση Δεδομένων

Αναλαμβάνουμε ανάκτηση αρχείων από καταλάθως διαγραφή η FORMAT του δίσκου.Ανακτήστε σημαντικές εικόνες και έγγραφα.

DATA RECOVERY

Κάμερες Ασφαλείας

Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση και ρύθμιση σε IP και CCTV CAMERAS με απομακρυσμένη παρακολούθηση από κινητό η Browser.

SECURITY CAMERAS

VPN Δίκτυα

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις VPN για εικονική δικτύωση μεταξύ υπολογιστών και αρχείων(Πχ. Γραφεία με πολλές έδρες)

VPN NETWORK

Χρησιμοποιούμε τα καλύτερα ανταλλακτικά για τις επισκευές

Υποστηρίζουμε όλες της μάρκες Φορητών και Επιτραπέζιων Υπολογιστών, μπορούμε να προμηθευτούμε άμεσα γνήσια ανταλλακτικά και εξασφαλίζουμε την σωστή λειτουργία του υπολογιστή σας

Οθόνες Φορητών Υπολογιστών 13.3' / 15.6' /17.1'
Ανεμιστηράκια, πληκτρολόγια, μεντεσέδες, βύσματα, καλωδιοταινίες.
Σκληρούς, Μνήμες, Τροφοδοτικά, Μητρικές.
Περιφερειακά, εξοπλισμό δικτύωσης.
Τα Βήματα για την Επισκευή
του Υπολογιστή σας
3 απλά βήματα για την τελική επισκευή του υπολογιστή σας.
1

Επικοινωνία

Μιλήστε κατευθείαν με τεχνικό.Μπορεί να διαγνώσει το πρόβλημα απο το τηλ.

2

Ραντεβού

Ο τεχνικός σας επισκέπτεται στον χώρο σας την ώρα που επιθυμείτε.

3

Επισκευή

Ο τεχνικός προχωράει στη επισκευή του προβλήματος στον χώρο σας.

Επισκευάζουμε όλα τα είδη Desktop & Laptop

Οικονομικές Τιμές & Γρήγορες Υπηρεσίες Επισκευών
Μέσα από μία εμπειρία 10 χρόνων σε End-User support, επισκευές υπολογιστών, λαπτοπ και εγκαταστάσεις δικτύων χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και φροντίζουμε την άμεση τεχνική τους υποστήριξη.
100min
Μέσος όρος επισκευής
10+
Έτη στις επισκευές
7000+
Επισκευές
Συχνές Ερωτήσεις
Απλές ερωτοαπαντήσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Πόσο γρήγορα μπορώ να επισκευάσω τον υπολογιστή μου;

Αφού επικοινωνήσετε με τεχνικό είτε μεσα στις επόμενες ώρες η την επόμενη μέρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού.

Μπορώ να αναβαθμίσω τον παλιό μου υπολογιστή να είναι γρήγορος;

Αν ο υπολογιστής είναι αγορασμένος μετά το 2005 μπορεί με αναβάθμιση RAM ή SSD Δίσκου να πηγαίνει πιο γρήγορα ακόμα και από εναν σύγχρονο.

Αν ο υπολογιστής μου δεν ανοίγει μπορεί να χάσω τα αρχεία μου;

Στο 99% των περιπτώσεων τα αρχεία σας είναι ασφαλή και μπορούμε να τα σώσουμε.

Μετά την επισκευή θα έχω κάποια βοήθεια αν την χρειαστώ;

Μετά από κάθε επισκευή ο τεχνικός εγκαθιστά πρόγραμμα απομακρυσμένης βοήθειας ώστε αν υπάρξει κάποια απορρία να την καλύψει άμεσα απομακρυσμένα.

Ο τεχνικός τα ξέρει όλα;

Φυσικά και ΟΧΙ. Ο Τεχνικός αντιμετωπίζει καινούρια προβλήματα καθημερινά. Ο καλός τεχνικός έχει την δυνατότητα μέσα από Troubleshooting να εντοπίσει κάποιο σύνθετο πρόβλημα άμεσα. Φυσικά υπάρχουν και προβλήματα που δε λύνονται και πρέπει να αντιμετωπιστούν με επανεγκατάσταση λειτουργικού.

Έχεις κάποια άλλη ερώτηση;
    Αποστολή
    Αποστολή
    Περιοχές Υποστήριξης (Αθήνα & όλα τα Προάστια)

    Υποστηρίζουμε όλες τις Περιοχές, ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑ