Εγκατάσταση Λειτουργικού
Συμπτώματα:
 • Παλιό λειτουργικό (XP,VISTA)
 • Προβλήματα στη λειτουργία
 • Καθυστέρηση προγραμμάτων
Επισκευή:
 • Εγκατάσταση νέου λειτουργικού Windows 7 8 10
 • Downgrade, Restore, Refresh
Office - Προγράμματα
Συμπτώματα:
 • Δυσλειτουργίες Office
 • Παλιό Office η ληγμένο
Επισκευή:
 • Εγκατάσταση Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016
 • Εγκατάσταση Email Outlook

 

 

Antivirus
Συμπτώματα:
 • Ιοί, διαφημίσεις, Δυσλειτουργίες
 • Ληγμένο antivirus
Επισκευή:
 • Απομάκρυνση Ιών σε βάθος
 • Εγκατάσταση Antivirus
Δίκτυα
Συμπτώματα:
 • Αργό ασύρματο δίκτυο
 • Διακοπές σύνδεσης, Αργή μεταφορά αρχείων
Επισκευή:
 • Βελτιστοποίηση WI-FI
 • Διαγνωστικά δυσλειτουργίας

 

 

Ανάκτηση Αρχείων
Συμπτώματα:
 • Διαγραφή αρχείων
 • Χαμένα αρχεία από φορματ
 • Ελατωματικοί εξωτερικοί
Επισκευή:
 • Άνάκτηση Αρχείων με εξειδικευμενα προγράμματα
Γονικός Έλεγχος
Κλείδωμα Γονικού ελέγχου:
 • Απλό μπλοκάρισμά σελίδως απαγορευμένου περιεχομένου
 • Περιορισμός πρόσβασης στις ώρες χρήσης
Παρακολούθηση:
 • Καταγραφή κινήσεων