Εγκατάσταση Windows
Συμπτώματα:
 • Ελλατωματικό λειτουργικό
 • Καθυστέρηση, Ιοί
Επισκευή:
 • Εγκατάσταση Windows 7 8.1 10 με δυνατότητα backup αρχείων
Μητρική Πλακέτα
Συμπτώματα:
 • Δεν ανοίγει από το POWER BUTTON
 • Κάνει επαννεκινήσεις μετά απο δευτερόλεπτα
Επισκευή:
 • Αντικατάσταση
 • Αγορά σετ mb-cpu-mem (100€)

 

 

Σκληρός Δίσκος
Συμπτώματα:
 • Καθυστέρηση στην έναρξη
 • Καθυστέρηση σε απλές εργασίες
 • Freezing στο POST
Επισκευή:
 • Αντικατάσταση
Τροφοδοτικό
Συμπτώματα:
 • Δεν ανοίγει από το POWER BUTTON
 • Άνοίγει για κλάσματα
 • Κλείνει σε τυχαίες στιγμές
Επισκευή:
 • Αντικατάσταση

 

 

Μνήμη
Συμπτώματα:
 • Καθυστερεί όταν είναι ανοιγμένα πολλά παράθυρα
 • Μπλέ οθόνη
Επισκευή:
 • Αντικατάσταση
 • Αναβάθμιση
Καθαρισμός
Συμπτώματα:
 • Ανεβάζει θερμοκρασία
 • Freezing και απότομος τερματισμός
Επισκευή:
 • Αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός fan cpu και αντικατάσταση πάστας